PN Posets Maladeta


PN POSETS MALADETA

INFORMATIE ALGEMEEN

PN POSETS MALADETA

INFORMATIE SPECIFIEK

PN Posets Maladeta - Veiligheid en Aanwijzingen

Het PN Posets Maladeta is een natuurpark zonder inwoners en met afgelegen en verlaten gebieden. Bovendien bevindt u zich in een landschap wat totaal anders is dan dat u wellicht gewend bent, of anders is dan dat u het zich had voorgesteld. Het park valt in de categorie "bergachtig" en in veel gevallen zelfs in de categorie "hooggebergte". Wees daar wat betreft voorbereiding en uitrusting op voorbereid! Dat zelfde geldt voor de klimatologische omstandigheden. Vaak denkt men wel aan een jas of een vest voor als de weersomstandigheden minder mooi worden, maar bedenk dat ook de zon en de soms hoge temperaturen in de zomer uw vijand kunnen zijn tijdens uw verblijf in de streek. Houdt bovendien gedurende een groot deel van het jaar rekening met sneeuw en ijs. Voor de hoger gelegen gedeeltes zelfs tot aan eind juni. Voor het natuurpark gelden strenge gedragsregels. Dit alles om het landschap, u zelf en de natuur te beschermen. De belangrijkste zaken treft u hier onder.

PN POSETS MALADETA - ALGEMENE AANWIJZINGEN:

U bevindt zich in een natuurpark, en dat betekent dat:

 

- het niet toegestaan is om open vuur te maken, pas op met peukjes!

- het niet toegestaan is om in het park te kamperen en te zwemmen.

- het niet toegestaan is om bloemen en planten te plukken.

- het niet toegestaan is om honden los te laten lopen.

- u hekken en afsluitende touwen achter u weer dicht hoort te doen.

- u geen rommel achter laat in het park

- u de lokale regels van het park leest en deze ook respecteert.

PN POSETS MALADETA - ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS:

U bent in het (hoog)gebergte, let op de volgende aspecten:

 

- kijk altijd naar de weersverwachting, vraag er desnoods naar!

- overschat uw fysieke vermogens niet!

- zorg dat u altijd voldoende eten en drinken heeft.

- zorg voor goed schoeisel en een goede uitrusting (kou, hitte, regen)

- zorg dat u iets van een (route) planning heeft.

- wijk nooit af van uw route en verlaat nooit de gebaande paden.

- stel anderen in kennis waar u gaat wandelen.

- draag altijd een opgeladen mobiele telefoon, het alarmnummer is 112.